Підвищення інтересу і мотивації молоді до вивчення іноземних мов

22 квітня 2021 р. викладачами кафедри іноземних мов і слухачами 352 групи було проведено підсумкове заняття з іноземної мови «English for Everyday Use». Під час заходу слухачі і студенти мали змогу презентувати результати своїх наукових досліджень і водночас поспілкуватися англійською мовою.

Значний інтерес викликала робота О. Васильченка з теми «Features of Youth Slang in English» («Особливості молодіжної англомовної розмовної лексики»), яка була підготовлена для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (науковий керівник – Борисенко І. В.).

Під час презентації роботи доповідач акцентував увагу слухачів на зміни у значенні та вживанні англіцизмів у процесі їх адаптації в українську мову; схарактеризував англомовну молодіжну лексику на лексичному і стилістичному рівнях; зазначив семантичні особливості вживання.

Особливого схвалення заслуговують джерела, на основі яких був проведений аналіз англомовної лексики. Матеріалами слугували популярні англомовні та освітні відеоролики, ютуб-канали і соціальні мережі.

Жваву дискусію у слухачів викликали приклади вживання англомовної розмовної лексики та її використання у соціальних мережах, оскільки молодь є активним користувачем і поціновувачем сленгу.

Однією з найпомітніших характеристик сучасного світу є глобальний білінгвізм, коли англійська та національна мови існують пліч-о-пліч у багатьох країнах світу. А отже, такі заняття сприяють підвищенню інтересу і мотивації молоді до вивчення іноземних мов, що сприяє професійному зростанню, необмеженому доступу до інформації з першоджерел та ефективному спілкуванню.