Підсумки професійної діяльності за 2023 рік

Звітування науково-педагогічних працівників Інституту професійного розвитку Пенітенціарної академії України відбулося 26 січня.

На засіданні кафедри формування та розвитку професійної компетентності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України і кафедри підвищення кваліфікації працівників пробації Інституту професійного розвитку було висвітлено питання стосовно досягнень у професійній діяльності та науковій активності науково-педагогічних працівників за 2023 рік.

На захід були запрошені: проректор з освітньо-наукової роботи Вячеслав Пузирний, директор Інституту професійного розвитку Наталія Наулік та заступник директора Володимир Пармінський. 

Вячеслав Пузирний оголосив результати проведеної рейтингової оцінки науково-педагогічних працівників Інституту професійного розвитку Пенітенціарної академії України. Зосередив увагу на ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності, зокрема відповідності освітньої та/або професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників освітньому компоненту та досягненні у професійній діяльності за останні 5 років.  

Наталія Наулік зазначила, що Інституту необхідно зосередити зусилля на організації наукового стажування вчених Інституту за кордоном, підготовці публікацій спільно із зарубіжними партнерами, розвитку співпраці із закладами вищої освіти, мотивації до захисту дисертацій молодих науковців, а також написанні підручників, навчальних і навчально-методичних посібників та підвищення рівня англомовної культури вчених.