Підписання Угоди про співпрацю

18 травня з метою співпраці у сферах освітньої і наукової діяльності, проведення практик, підвищення кваліфікації та стажування, встановлення ділових контактів між Академією Державної пенітенціарної служби в особі в. о. ректора Юлії Петровської та Національним університетом біоресурсів і природокористування України в особі ректора Станіслава Ніколаєнка укладено Угоду про співпрацю.

В Угоді закріплено положення про організацію спільних наукових заходів та досліджень, у тому числі з розроблення освітньо-професійних програм з урахуванням європейського досвіду, програмно-методичної роботи із впровадження інноваційних технологій у галузі освіти на національному і міжнародному рівнях, сприяння взаємному обміну студентами, слухачами, науково-педагогічними кадрами.