Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти

5-6 жовтня 2017 року у Запорізькому національному університеті відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти».

У конференції взяли участь представники МОН України та понад 300 учасників із 125 вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України.

На конференції були присутні представники Академії Державної пенітенціарної служби проректор Станіслав Олегович Чебоненко та начальник аспірантури Яна Михайлівна Крупко.

Під час конференції розглядалися законопроекти, що стосуються нових вимог підготовки докторів філософії (PhD) та докторів наук; роботи спеціалізованих рад (одноразових та постійних); порядку публікацій результатів дисертаційних досліджень у міжнародних наукометричних базах Scopus, WebofScience; академічної доброчесності тощо.

З матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти» можна ознайомитися на сайті

//phd.znu.edu.ua/page//img/Tezy_PHD_ZNU.pdf

Крім того, було презентовано навчально-методичний посібник «Підготовка докторів філософії у Запорізькому національному університеті», який є результатом розробки й апробації в ЗНУ власної моделі підготовки докторів філософії (PhD). Зі змістом посібника можна ознайомитися на сайті //phd.znu.edu.ua/page//img/POSIBNYK_PHD_znu.pdf