Зустріч майбутніх докторів філософії (PhD)

04 листопада 2019 року розпочалося навчання 20 здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». Це вже третій набір аспірантів, які свої прагнення в здобутті наукового ступеня пов’язали з навчанням в Академії ДПтС. Про те, що майбутнім докторам філософії (PhD) доведеться наполегливо працювати для отримання наукових результатів, які забезпечують вирішення важливих теоретичних та прикладних завдань, наголосив проректор Академії з наукової роботи Станіслав Чебоненко. Він також розповів про необхідність дотримання академічної доброчесності та наукової етики, порядок опублікування результатів наукових досліджень.

Начальник аспірантури Яна Крупко ознайомила аспірантів з етапами та порядком навчання в аспірантурі, графіком освітнього процесу, періодичністю проходження атестації, їх правами та обов’язками.

Наприкінці зустрічі аспіранти отримали посвідчення аспірантів.