старший викладач

майор внутрішньої служби

ORCID: 0000-0001-6813-3705

Біографічна довідка:

у 2013 році закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ (бакалавр права)

у 2018 році закінчив Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (магістр)

Публікації останніх років:

1. Горбач І.О., Пестрецов О.В. Розвиток лідерських якостей працівників пенітенціарної служби за допомогою тренінгових технологій. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІХ заочної Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Чернігів, 17 червня 2022 р.) Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 31-34.

2. Пестрецов О.В. Удосконалення професійної компетентності майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби України у контексті підвищення рівня навичок управління вогнем. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2023. № 1(10): С. 174-191