Педагогічна спадщина А.С.Макаренка і сучасність

28 березня 2017 року був проведений науково-практичний семінар «Педагогічна спадщина А.С.Макаренка і сучасність».

Метою проведеного заходу було вшанування пам’яті видатного педагога, обговорення учасниками семінару педагогічної та літературної спадщини А.С. Макаренка. Поширення та практичне використання його ідей та принципів у сучасних умовах виховання підростаючого покоління.

У роботі семінару брали участь: учений секретар Вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби, підполковник внутрішньої служби, кандидат педагогічних наук, доцент Єрмак С.М., викладачі кафедри психології та викладачі інших кафедр Академії – начальник кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент Мірошниченко О.М., кандидат психологічних наук, доцент Дем’яненко Ю.О., доцент кафедри, кандидат педагогічних наук Педорич А.В., доцент кафедри, кандидат педагогічних наук Разумейко Н.С., викладач кафедри Настояща У.В., курсанти та студенти 2-го та 3-го курсів Академії Державної пенітенціарної служби.

На початку науково-практичного семінару виступив учений секретар Вченої ради Академії Державної пенітенціарної служби, підполковник внутрішньої служби, кандидат педагогічних наук, доцент Єрмак С.М. Наголосив в яких умовах, і з якими дітьми доводилося працювати А.С.Макаренку.

У виступах учасники науково-методичного семінару розкрили питання про спадщину А.С.Макаренка, його погляд через «педагогіку майбутнього» у сьогоднішній та завтрашній день, про стратегічне бачення А.С.Макаренка, про основні фактори, що вплинули на становлення його педагогічних поглядів. Його соціально-педагогічне вчення про колектив, поєднання навчання з продуктивною працею, про майстерність та роль вихователя, про роль батьківського авторитету у вихованні дитини в сім’ї, про Макаренка-письменника та його твори, про проблеми соціалізації особистості, про життєво-орієнтоване виховання, про спадщину А.С.Макаренка у вихованні підростаючого покоління.

Учасники проглянули підготовлені презентації «Дитинство Антона Макаренка»,  «Творчий та життєвий шлях А.С.Макаренка», переглянули документальний фільм, заснований на кінохроніці тих часів.

Заздалегідь курсанти та студенти 2-го та 3-го курсів готували науково-дослідні роботи, присвячені тематиці даного науково-практичного семінару. Короткі доповіді з кращих науково-дослідних робіт були представлені авторами. Питання, що висвітлювались в доповідях учасників, викликали жваве обговорення. Кращі доповіді представили курсанти та студенти: Алінкін Р.О., Клочай Д,О., Циганок А.П., Сидоренко В.О., Мажай О.М., Анікієнко О.Г., Стешенко М.В., Аксенчук О,С., Стельмах П.В., Лопата Л.В., Замура К.С., Гліннік Д.П. Дмитрів М.М. та інші.

Кафедра психології.