«Парадигми функціонування публічної влади»

Міжкафедральний круглий стіл «Парадигми функціонування публічної влади» відбувся в ПАУ 17 листопада. Вже традиційно організували і провели цей захід науково-педагогічний персонал кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і кафедри економіки та соціальних дисциплін. До круглого столу і дискусії були залучені магістри 1 та 2 курсів спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність». 

Учасники сконцентрувалися на обговоренні наукових розвідок за трьома напрямами: «Філософські засади публічного управління та адміністрування», «Ефектизація публічної влади та управління: інноваційні підходи та рішення», «E-democracy та Good Governance в новітніх українських реаліях». Під час роботи круглого столу дискутували щодо визначення специфіки філософсько-правового підходу до примусу та насилля як ознак влади, філософських засад управління політичною репутацією держави; ознайомилися з лібертаріанською філософією Р. Нозіка та його тлумаченням поняття «мінімальна держава»; проаналізували внесок М. Вебера в теорію легітимізації державної влади; висловилися стосовно справедливості й рівності в публічному управлінні, функціонування публічної влади на територіальному рівні та розглянули багато інших питань.

Підсумком круглого столу стала міні-дискусійна панель з визначення проблем і перспектив українського шляху до реалізації європейської парадигми Good Governance.