ПАРАДИГМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Науково-педагогічні працівники кафедри адміністративного, цивільного та господарського права та кафедри економіки та соціальних дисциплін 4 листопада 2021 року організували та провели міжкафедральний круглий стіл, підтемою якого було обрано тематику: «Good Governance як орієнтир для української публічної влади в русі до європейської системи права та адміністрування». Метою зустрічі став намір долучення до освітнього марафону з доброго врядування й обговорення реалій та перспектив його впровадження в контексті реформування системи публічного адміністрування України.

Головою на засідання круглого столу було запрошено радника голови Чернігівської обласної державної адміністрації з юридичних питань, адвоката викладача, аспіранта Академії Державної пенітенціарної служби Вадима Коваленка. Запрошеним гостем став заслужений юрист України начальник кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології С. Тагієв. До обговорення основного питання круглого столу були залучені науково-педагогічні працівники кафедр – Н. Доній, С. Зливко, О. Гончаренко, С. Ніщимна, Х. Сіренко та магістри першого року навчання спеціальностей 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність».

Учасники заходу обговорили різні аспекти впровадження доброго врядування в систему публічного адміністрування України, а саме: історія формування та розгортання концепції Good Governance, діяльність міжнародних організацій та основні нормативно-правові документи, що регулюють впровадження доброго врядування у світі, основні принципи, виклики, реалії та перспективи становлення доброго місцевого врядування (“Good Urban Governance”) в Україні, роль доброго місцевого врядування в досягненні економічного благополуччя окремою об’єднаною громадою, потенціал впровадження доброго врядування як одного із заходів протидії корупції.

Кафедра адміністративного, цивільного та господарського права,

кафедра економіки та соціальних дисциплін