старший викладач

ORCID: 0000-0002-6101-9384

Біографічна довідка.

Пахомов Ілля Володимирович, з 2022 року і по теперішній час старший викладач кафедри психології Академії Державної пенітенціарної служби, підполковник внутрішньої служби.

У 2006 році закінчив з відзнакою магістратуру Харківського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом за спеціальністю магістр психології;

У 2012 році закінчив аспірантуру Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України зі спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи.

Наукові інтереси: стосуються кола питань, пов’язаних з психологічними особливостями ресоціалізації засуджених.

Бере активну участь у міжнародних проектах та має відповідні сертифікати тренера, а саме:

 • Міжнародний проект «Підтримка пенітенціарної реформи в Україні»,
 •  Українсько-канадський проект Агрітім Канада Консалтінг Лтд «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» (Проектний офіс з питань пробації Міністерства Юстиції України,
 • Українсько-норвезький проект Norlau,
 • Експерт Агенції розвитку проектних ініціатив з 2022 року.

Автор понад 30 наукових праць, а саме:

Підручники:

 1. Пахомов І. В., Клочко І. М. Робоча книга психолога : Психологічні особливості засуджених. Книга 1. Київ : Видавничий дім «АртЕк», 2021. 68 с.
 2. Пахомов І. В., Клочко І. М., Паскевська Ю. А. Робоча книга психолога : Застосування міжнародних підходів в роботі  психолога  УВП  та  СІЗО. Книга 5. Київ : Видавничий дім «АртЕк», 2021. 34 с.

Навчально-методичні посібники:

 1. Пахомов І. В. Практикум з модуля психолого-педагогічної компетентності. Біла Церква : Білоцерківське училище ППП ДКВСУ, 2007. 52 с.
 2. Пахомов І. В. та інші. Професійна деформація персоналу установ виконання покарань : результати соціологічного дослідження. Біла Церква : ТОВ «Офсет», 2011. 33 с.
 3. Пахомов І. В. та інші. Профілактика професійної деформації персоналу установ виконання покарань: тренінгова програма. Біла Церква : ТОВ «Офсет», 2011. 80 с.
 4. Пахомов І. В. та інші. Профілактика професійної деформації у персоналу установ виконання покарань. Біла Церква : Білоцерківське училище ППП ДКВС України, 2011. 204 с.
 5. Пахомов І. В. та інші. Підготовка тренерів до проведення тренінгових занять з персоналом установ виконання покарань : тренінгова програма. Біла Церква: ТОВ «Офсет», 2011. 88 с.
 6. Пахомов І. В. та інші. Основи пенітенціарної педагогіки і психології : навчальний посібник. Біла Церква : Білоцерківське училище ППП ДКВС України, 2012. 146 с.
 7. Пахомов І. В., протоієрей Віктор Яценко. Взаємодія персоналу пенітенціарних установ з Українською Православною Церквою у реалізації душпастирської (духовно-просвітницької) роботи : навчальний посібник. Біла Церква : Білоцерківське училище ППП ДКВС України, 2016. 129 с.
 8. Пахомов І. В. Особливості духовного виховання засуджених та персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України : навчальний посібник. Біла Церква : Білоцерківське училище ППП ДКВС України,  2016. 123 с.
 9. Пахомов І. В., Григоренко А. М. Соціально-виховна робота із засудженими та особами,  взятими  під  варту : навчальний посібник. Біла Церква:  Білоцерківський центр ПКП ДКВС України, 2019. 296 с.

Наукові публікації

1. Пахомов І. В. Соціальна робота релігійних організацій у місцях позбавлення волі. Соціалізація особистості: Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. Т. ХХІХ. Київ : НПУ, 2007. С. 101-111.

2. Пахомов І. В. Розвиток творчості засуджених-рецидивістів. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць. Т.12. Вип.3. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. С.179-185.

3. Пахомов І. В. Психологічні особливості засуджених-рецидивістів. Практична психологія і соціальна робота. 2008. №3. С. 74-77.

4. Пахомов І. В. Творчість православних засуджених-рецидивістів. Актуальні проблеми психології : Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць. Т.12. Вип.4. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. С. 210-217.

5. Пахомов І. В. Творчість в ієрархії цінностей засуджених. Актуальні проблеми психології : Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць. Т.12. Вип.5. ч.2. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. С. 157-165.

6. Пахомов І. В. Особливості соціальної роботи релігійних конфесій із засудженими до позбавлення волі. Наукові студії із соціальної та політичної психології: Збірник статей. За заг. ред. С. Д. Максименка. Вип. 20(23). Київ, 2008. С. 198-206.

7. Пахомов І. В. Вплив релігійних організацій на процес ресоціалізації засуджених. Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Т.Х, ч.2. Київ, 2008. С. 374-381.

8. Пахомов І. В. Особливості релігійної соціалізації засуджених-рецидивістів. Актуальні проблеми психології. Київ : Наук. Світ, 2007. Т.1. Ч.21-22, 2008. С. 184-188.

9. Пахомов І. В. Особливості духовного виховання засуджених-рецидивістів. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Т.Х, част.4. Київ, 2008. С. 418-425.

10. Пахомов І. В. Шляхи формування християнських цінностей у засуджених-рецидивістів. Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Київ-Ніжин. 2008. Т.10. Вип.6. Ч.2. С. 137-141.

11. Пахомов І. В. Політичні цінності засуджених-рецидивістів. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Збірник наукових праць. Київ : Міленіум, 2008. Вип.7. С. 265-271.

12. Пахомов І. В. Соціально-психологічні особливості релігійних общин засуджених. Актуальні проблеми психології. Київ : Видавництво А.С.К., 2009. Т.1. Ч.23, 2008. С. 146-154.

13. Пахомов І. В. Духовність як православна цінність. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Київ. 2009. Т.ХІ, ч.5. С. 276-284.

14. Пахомов І. В., Супрун М. О. Православні цінності як чинник ресоціалізації засуджених. Труди Київської Духовної Академії. №25, 2016. С. 285-297.

15. Пахомов І.В. Навчання священнослужителів (капеланів), які здійснюють душпастирську опіку засуджених та персоналу ДКВС України. Територія успіху. №2(3), 2016. С. 14-15.

16.Пахомов І. В., Супрун М. О.Навчання православних священнослужителів (капеланів), які здійснюють душпастирську опіку засуджених та персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Труди Київської духовної академії. №26, 2017. С. 361-369. 

17. Пахомов І. В., Супрун М. О. Особливості духовного виховання засуджених та персоналу ДКВС України. Труди Київської Духовної Академії. №27, 2017, С. 333-341. 

18. Пахомов І. В., Супрун М. О. Застосування засобів православної педагогіки в духовному вихованні засуджених та персоналу ДКВС. Труди Київської духовної академії. №28, 2018. С. 343-351.

19. Пахомов І. В., Супрун М. О. Перспективи викладання православної психології в духовних навчальних закладах. Труди Київської духовної академії. №29, 2018. С. 352-359.

20. Пахомов І. В., Супрун М. О. Основні етапи розвитку соціально-виховної роботи із засудженими в пенітенціарних установах України. Вісник пенітенціарної асоціації України. №4(6), 2018. С. 146-154.

21. Бойко-Бузиль Ю. Ю., Супрун М. О., Пахомов І. В. Соціально-психологічний аналіз православної общини засуджених. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. Вип. 1 (100). Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. С. 34-46.

22. Пахомов І. В. Міжнародний досвід духовного виховання засуджених. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. № 2 (7). С. 126-137.

23. Бойко-Бузиль Ю. Ю., Супрун М. О., Пахомов І. В. Результати впровадження психокорекційної програми формування православних цінностей засуджених рецидивістів. Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць. Вип. 3 (102). Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. С. 145-156.