Особливості акредитації спеціальностей закладів ВО

Представники Академії Державної пенітенціарної служби взяли участь в круглому столі щодо особливостей акредитації спеціальностей закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації, який був організований НАЗЯВО (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти).