01 серпня 2016 року в Академії Державної пенітенціарної служби було оприлюднено рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на заочну форму навчання які вступають на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра за державним замовленням на базі повної середньої освіти; на 3 курс для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних та юридичних осіб на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з галузі знань «Право» та які вступають до Академії для здобуття ступеня магістра зі спеціальності «Право».

Сектор у зв’язків із засобами
масової інформації та громадськістю