Онлайн-сесія з Національної стратегії освіти і науки України

Освіта та освітні реформи — важливі рушії розвитку суспільства. Наразі особливо необхідним є забезпечення якісного рівня освіти, не зважаючи на надскрутний час.

Академія Державної пенітенціарної служби взяла активну участь у розвитку вищої освіти під час фасилітаційної онлайн-сесії з напрацювання Національної стратегії освіти і науки України (за напрямом «Вища освіта), яка проходила 17 серпня 2023 року.

Зокрема, професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби, доктор педагогічних наук, професор Вікторія АНІЩЕНКО виступила в якості експерта з розвитку освітнього менеджменту в частині розробки пропозицій за Стратегічною ціллю №2: «Освітньо-наукова діяльність сприяє самореалізації всіх членів академічної спільноти».

Зустріч очолював заступник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Починаючи з червня цього року над розробкою майбутнього стратегічного документа щодо розвитку вищої освіти України за п’ятьма основними цілями працює більше 230 експертів з різних закладів вищої освіти.