Олійник Владислав Станіславович

доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

ORCID:0000-0001-5546-9613

Біографічна довідка

Закінчив у 1995 р. Київський інститут внутрішніх справ при Українській академії внутрішніх справ.

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Конституційне право людини на особисту недоторканність і його забезпечення органами внутрішніх справ України».

В Академії Державної пенітенціарної служби працює з 2007 року.

Сфера наукових інтересів: проблеми забезпечення права людини та громадянина на свободу та особисту недоторканність; розвиток держави та права СРСР у 1950–80 рр., проблеми місцевого самоврядування в Україні.

У 2022 році присвоєно вчене звання доцента.

Хронологічний покажчик праць 20182023 рр.

2018 р.

 1. Олійник В. С.Кожна людина має право на свободу (Конституційний аспект). Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Вип. 35. Харків: Право. 2018. С. 133–145.
 2. Олійник В. С., Олійник В. В. Республіканська форма державного правління: особливості її змішаної форми в Україні. Право і суспільство. 2018. № 4, ч. 2. С. 42–48.
 3. Олійник В. С., Пекарчук В. М., Царюк С. В. Історія держави та права зарубіжних країн. Історія держави та права зарубіжних країн: навчальний посібник. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. 452 с.
 4. Пекарчук В. М., Олійник В. С. Історія держави та права України: навчально-методичний посібник для курсантів та студентів денної форми навчання. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. 152 с.
 5. Олійник В. С., Антоненко М. І. Проблеми фінансування політичних партій в Україні та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. № 1 (3). С. 105–119.
 6. Олійник В. С. Республіканська форма правління: її особливості в Україні. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право.Чернігів: Академія ДПтС. 2018. № 2 (4). С. 15–26.
 7. Олійник В. С. Реформа місцевого самоврядування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Чернігів: Академія ДПтС, 2018. № 3 (5). С. 7–21.
 8. Олійник В. С. Актуальні проблеми зміни форми правління в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01 лист. 2018 р.) / редкол.: Тогочинський О. М., Олійник О. І., Чебоненко С. О., Пузирьов М. С. Чернігів: Десна Поліграф, 2018.

2019 р.

 1. Valieiev, R, Polyvaniuk, V., Antonenko, T., Rebkalo, M., Sobakar, A., Oliinyk, V. The Effects of Gender, Tenure and Primary Workplace on Burnout of Ukrainian Police Officers. Postmodern Openings. 2019. № 4.
 2. Олійник В. С., Олійник В. В., Шумний А. О., Чабанюк Д. Ю. Проблеми конституційно-правового забезпечення недоторканності народних депутатів: зарубіжний досвід та українські реалії. Право і суспільство. 2019. № 4. С. 17–28.
 3. Шумна Л. П., Денисенко К. В., Олійник В. С., Сікун А. М. Праця засуджених як право чи обов’язок в контексті міжнародного та національного законодавства. NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE. С. 118–122. URL: //www.jurnaluljuridic.in.ua./archive/2019/4/part_1/25.pdf.
 4. Пекарчук В. М., Олійник В. С., Ребкало М. М. Конституційне право зарубіжних країн: навчально-методичний посібник для курсантів та студентів денної форми навчання. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 178 с.
 5. Ребкало М. М., Самофалов Л. П., Олійник В. С.Особливості реалізації права на освіту в Україні: аналітично-правовий огляд. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. № 2 (7). С. 13–22.
 6. Олійник В. С. Деякі проблеми реформи місцевого самоврядування в Україні та шляхи їх вирішення. Конституційні цінності: правова природа та практика реалізації: міжнародна науково-практична конференція, присвячена світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова та з нагоди присвоєння Хмельницькому університету управління та права його імені (м. Хмельницький, 17.05.2019).
 7. Олійник В. С. Проблеми конституційно-правового обмеження недоторканності народних депутатів в Україні. Кримінально-виконавча система України та її роль в розбудові правової і соціальної держави: матеріали V заоч. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 25 жовт. 2019 р.) / гол. ред.: О.М. Тогочинський. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. 242 с.

2020 р.

 1. Олійник В. С., Олійник В. В., Шумний Н. О. Проблеми конституційно-правового забезпечення недоторканності народних депутатів: зарубіжний досвід та українські реалії. Право і суспільство. 2020. № 2. С. 104–111.
 2. Олійник В. С., Ребкало М. М. Проблеми конституційно-правового регулювання недоторканності народних депутатів в Україні: шляхи їх вирішення з урахуванням європейського досвіду. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. № 1. С. 45–66.
 3. Олійник В.С., Олійник В.В., Соціальна диференціація населення – один з основних факторів краху радянського ладу, як буржуазної революції. Право і суспільство. 2020. № 5. С. 26-34.
 4. Ребкало М.М, Шумна Л.П., Олійник В.С. Форми підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: переваги та недоліки. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. № 2 С. 50-62
 5. Oliinyk V. Republicanformof government: features of its mixed form in Ukraine Priority Development Fields of the European Research Area: International Scientific Conference . Conference Proceedings, (Riga, Latvia, 25th September, 2020). Baltija Publishing. P. 44–47
 6. Oliinyk V. Localgovernmentreform in Ukraine: current state and problems Relevant Trends of Scientific Research in the Countries of Central and Eastern Europe: International Scientific Conference. Conference Proceedings, (Riga, Latvia: 20th November, 2020). Baltija Publishing. P. 114–117
 7. Олійник В.С. Реформа місцевого самоврядування в Україні: сучасний стан і проблеми.: Гуманітарна наука ХХІ століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 6 листопада 2020 р.). Чернігів: Вид-во  Академії ДПтС. 2020. С. 292-295.
 8. Олійник В.С. Проблеми проведення передвиборної агітації в мережі Інтернет. : Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021 матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 22-23 квітня 2021 р.). Чернігів: Академії ДПтС. 2021. С. 326-329.

2021 р.

 1. Ребкало М.М. Олійник В.С. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод як джерело  конституційного права України. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. № 1(12). С. 7-18.
 2. Valeria K. Antoshkina, Myroslav B. Nikolenko, Vladyslav S. Oliinyk, Olena I. Romtsiv, Volodymyr S. Makarchuk. The role of principles of law in legal interpretation.  Estudios de Economia Aplicada. Volumen: 39-2, 2021. P. 3-11.
 3. Олійник В.С., Ребкало М.М. Теоретичні засади організації місцевого управління та місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, № 2(13) 2021. С. 21-32.
 4. Олійник В.С. Децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи. Децентралізація публічної влади: національний та зарубіжний досвід матеріали всеукр. наук.- практ. конф. (м. Одеса, 5  листопада 2021 р.). Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія». 2021. С. 26-29.

2022 р.

 1. Ребкало М.М. Олійник В.С. Співвідношення Женевських конвенцій (1949 р.) з конституційним та військовим законодавством України: правовий аналіз. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал/ Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022, № 1(15). С. 19-29.
 2. Олійник В.С. Реформування судової влади в Україні: проблеми та перспективи. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра: науковий журнал/ Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022, № 1(11). С. 112-119.
 3. Олійник В.С. Проблеми конституціоналізму в Україні на сучасному етапі. : Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 10 червня 2022 р.). Чернігів: Вид-во  Академії ДПтС. 2022. С. 169 – 172.
 4. Олійник В., Ребкало М. Виборність суддів, як спосіб наділення їх повноваженнями в США та необхідність запровадження системи виборності суддів в Україні. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. № 3(17). С.18-25
 5. Олійник В.С., Ребкало М.М. Особливості визначення поняття форми правління:Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі, мат. V міжнар. наук.- практ. конф. присвяченої Дню юриста (м. Суми, 7 жовтня 2022 р.). Суми, 2022. С.56-59.
 6. Олійник В.С. Деякі проблеми класифікації республіканської форми правління.: Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали II  міжнар.  наук.-практ.  конф.  (м. Чернігів,  04 листоп.  2022 р.)  / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів  : Академія ДПтС, 2022. С. 174 – 178.
 7. Олійник В.С. Проблема порушення права людини на приватність в соціальних мережах.: Захист прав людини в Україні: сучасний стан  та перспективи   вдосконалення: збірник тез Науково-практичного  круглого столу, присвяченого 74-й річниці проголошення Загальної декларації прав людини (м. Хмельницький, 9 грудня 2022 року). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. С. 136 – 137.

2023

 1. Ребкало М., Олійник В. Концепція «Обов’язок захищати»: міжнародно-правовий аналіз та проблеми реалізації. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2023. № 1(18). С.125-133.
 2. Олійник В.С. Тоталітарний режим та передумови його виникнення. : Актуальні питання теорії та практики в галузі, права, освіти, соціально-гуманітарних та поведінкових наук в умовах воєнного стану.: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 25-26 квітня 2023 р.).Чернігів: Вид-во  Академії ДПтС. 2023. С. 223 – 226.