Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади ректора

На виконання вимог статті 42 Закону України «Про вищу освіту» наказом Міністерства юстиції України від 25.01.2023 № 29/к «Про оголошення конкурсу» оголошується конкурс на заміщення вакантної посади ректора Академії Державної пенітенціарної служби.

Повне найменування закладу вищої освіти Академія Державної пенітенціарної служби.

Інформація про строк подання претендентами документів протягом двох місяців з дня розміщення оголошення про проведення конкурсу.

Адреса, за якою здійснюється прийом документів Міністерство юстиції України, м. Київ, пров. Рильський, 10, Управління персоналу.

Контактна інформація телефон 271-15-38,  v.palamarchuk@minjust.gov.ua.

Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 

заяву про участь у конкурсі на ім’я Міністра юстиції України, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;

особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

довідку про наявність або відсутність судимості;

копію паспорта, засвідчену претендентом;

копію трудової книжки та / або інших документів, які підтверджують стаж роботи (у разі наявності), або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я Міністра юстиції України, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади”» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Вимоги до претендентів  громадяни України, які володіють державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Наказ Міністерства юстиції України від 25.01.2023 № 29/к