Обласне методоб’єднання викладачів  ЗО І-ІІ рівнів акредитації

6 березня доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін, кандидат економічних наук Крістіна Сіренко взяла участь в обласному методичному об’єднанні викладачів загальнотехнічних та спеціальних дисциплін закладів освіти І та ІІ рівнів акредитації.

Крістіна Сіренко зазначила, що через воєнний стан в Україні перед системою вищої освіти постали нові виклики, пов’язані із забезпеченням неперервності освітнього процесу, спроможностю закладів освіти забезпечити якість і сталість навчання в складних умовах. Тому важливим завданням нині є не тільки збереження студентського контингенту, який є національним та інтелектуальним потенціалом країни, а й стимулювання до навчання абітурієнтів саме в нашій державі шляхом організації освітнього процесу з використанням інноваційних технологій відповідно до турбулентності реальності, на основі зрозумілих, об’єктивних та обґрунтованих вимог сьогодення. Упровадження різноманітних освітніх інноваційних технологій викладання сприятиме створенню ефективного й дієвого освітнього простору, в основу якого покладено специфічні прийоми та методи, концептуально об’єднані пріоритетними освітніми цілями. 

В обговоренні було доведено, що розвиток новітніх цифрових технологій спрямовано на реалізацію моделей адаптивного, персоналізованого, саморегульованого навчання, яке формує професійні компетентності, орієнтовані на актуальні потреби ринку праці. Представники навчальних закладів освіти Чернігівського регіону обмінялися досвідом з питань навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчальних дисциплін, його опису, теоретичних і методичних засад розроблення.