Новинки: довідник, кросворди та енциклопедія

09.10. 2018 бібліотечний фонд поповнено виданнями:

 

  1. УДК 343

Довідник про автореферати дисертацій з проблем кримінального права, кримінології, та кримінально-виконавчого права, що знаходяться у фондах Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого та Національної бібліотеки України імені  В. І. Вернадського / укладачі : Денисов С. Ф., Мартиненко А. О. – Чернігів : Академія Державної пенітенціарної служби, 2017. – 392 с.

Кількість прим. : 10

 

  1. УДК 343.85

Кримінально-виконавче право: кросворди / укладачі : Денисов С. Ф., Клещ О. В. – Чернігів : Академія Державної пенітенціарної служби, 2017. – 228 с.

Кількість прим. : 10

 

  1. УДК 340(477)(031)

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016. –  Т. 11 : Трудове право / редкол. : С. М. Прилипко (голова), М. І. Іншин (заст. голови), О. М. Ярошенко та ін. ; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2018. – 776 с. : іл.

Кількість прим. : 5