Нові надходження – жовтень 2021 року

Нові надходження – жовтень 2021 року

20211008_103521Правові основи оперативно-розшукової діяльності: підручник /О. М. Тогочинський, В. О. Глушков, С.Р. Тагієв, І. В. Боднар та ін.; за заг. ред.. О. М. Тогочинського; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. 302 с.

Цей підручник призначений для підготовки фахівців оперативних підрозділів органів та установ виконання покарань. У ньому, на відміну від нині наявних підручників з оперативно-розшукової діяльності, матеріал подається стисло та конкретизовано. Видання адаптоване до вимог навчальної програми з дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність».

Розрахований на викладачів, аспірантів, практичних працівників Державної кримінально-виконавчої служби України, курсантів, студентів, магістрантів та всіх, хто цікавиться питаннями оперативно-розшукової діяльності.


20211008_103548УДК 342.9

Коверзнев В. О.

Адміністративне судочинство: методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни: навч.-метод. посібник / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія Державної Пенітенціарної  служби, 2020. 36 с.

Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство» призначені для викладачів, а також для курсантів і студентів денної форми навчання, які здобувають спеціальність 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр.

Навчально-методичний посібник містить загальну характеристику курсу; рекомендації з підготовки та проведення семінарських і практичних занять; методику оцінки знань курсантів і студентів; тематичний план семінарських і практичних занять; перелік контрольних питань для перевірки знань; список рекомендованої літератури, яку здобувач вищої освіти повинен самостійно опрацювати під час вивчення навчальної дисципліни.


20211008_103614УДК 346:37.02 (075.8)

Коверзнев В. О.

Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Господарське право»: навч.-метод. посібник. Чернігів: Академія Державної Пенітенціарної  служби, 2020. 48 с.

Методичні рекомендації з вивчення навчальної дисципліни «Господарське право» призначені для викладачів, а також  курсантів і студентів денної форми навчання, які здобувають спеціальність 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр.

Навчально-методичний посібник містить загальну характеристику курсу; рекомендації з підготовки та проведення семінарських і практичних занять; методику оцінки знань курсантів і студентів; тематичний план семінарських і практичних занять; перелік контрольних питань для перевірки знань; список рекомендованої літератури, яку здобувач вищої освіти повинен самостійно опрацювати під час вивчення навчальної дисципліни