Нові надходження

22 березня 2023 року

Пропонуємо до вашої уваги навчальний посібник «Психологічна служба правоохоронних органів України» 2022 року видання, авторами якого є: В. С. Медведєв, О. І. Кудерміна, Д. А. Горбенко, та підручник «Юридична психологія» 2018 року видання, автором якого є С. Д. Максименко, що надійшли до фонду навчальної літератури наукової бібліотеки Академії Державної пенітенціарної служби.

Ці підручники стануть у нагоді курсантам, студентам та слухачам  вищих закладів освіти, практичним працівникам, психологам правоохоронних органів, а також усім тим, хто бажає поглибити знання з психології.

  1. УДК 159.9:34}(0.75.8)

Психологічна служба правоохоронних органів України : [Текст] навч. посіб. /
В. С. Медведєв, О. І. Кудерміна, Д. А. Горбенко. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. – 188 с.

У навчальному посібнику висвітлено історію виникнення, етапи розвитку та сучасний стан психологічної служби правоохоронних органів України як провідної організаційної форми практичної психології. Розглянуто особливості діяльності психологічної служби у різних сферах соціальної практики.

      Посібник розрахований на курсантів, студентів та слухачів вищих закладів освіти, практичних працівників, психологів правоохоронних органів, а також усіх тих, хто бажає поглибити знання з психології.

2. УДК 159.9:34](075.8)

Максименко С. Д.

Юридична психологія : підручник / С. Д. Максименко, В. С. Медведєв. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2018. – 448 с.

У підручнику висвітлено сучасний стан і категоріальний апарат юридичної психології, юридично-психологічний зміст категорій «особистість» та «діяльність», психологічні механізми становлення особистості за правопорушним вектором, охарактеризовано типи злочинної особистості та їхню діяльність.

      Підручник розрахований на курсантів, студентів та слухачів вищих закладів освіти, практичних працівників, психологів правоохоронних органів, а також усіх тих, хто бажає поглибити знання з юридичної психології.