Нові надходження щодо дослідження голодомору-геноциду українців

Національною асоціацією дослідників голодомору-геноциду українців за підтримки Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Служби безпеки України, наукових установ, університетів, меценатів, у рамках проєкту «Боротьба за свідомість» до наукової бібліотеки Академії Державної пенітенціарної служби безоплатно передано підбірку видань, що розкривають злочини комуністичного тоталітарного режиму, для використання в науковій та дослідницькій роботі.

Пропонуємо до вашої уваги видання: 

  • Геноцидукраїнської нації 1932–1933/2022: свідчення / упоряд.: Олеся Стасюк ; [вступ. слово: С. Глузман ; передм. О. Стасюк] ; Нац. акад. прав. наук України ; Міжнар. асоц. дослідників Голодомору-геноциду ; Нац. асоц. дослідників Голодомору-геноциду українців ; Фундація Укр. Голодомору-геноциду (США). Вид. 2-ге, допов. Київ ; Харків : Право, 2023. 352 с. 
  • Геноцидукраїнців 1932–1933 за матеріалами досудових розслідувань / упоряд.: О. Петришин, М. Герасименко, О. Стасюк ; Нац. акад. прав. наук України [та ін.]; вступ. слово: О. Петришин. Вид. 2-ге, допов. Київ ; Харків : Право, 2022. 664 с. 
  • Голодомор-геноцид: термінологія / Національний музей  Голодомору-геноциду , Інститут дослідження Голодомору / автор. колектив: В. Марочко, С. Старовойт, Л. Артеменко, Д. Байкєніч, І. Батирєва, О. Вигодованець, Я. Гринько, М. Костів, Ю. Коцур, Т. Кравчук, І. Курганська, К. Лук’янець, Т. Сопронюк, Я. Городняк, Г. Голубєва. Київ : Майстер книг, 2019. 64 с.
  • Голодомор 1932–1933 років – геноцид української нації : навчальний посібник для вчителів. Київ : Видавництво Марка Мельника, 2021. 336 с.: іл.
  • Масові штучні голоди: пам’ятаємо, вшановуємо : матеріали Міжнар. форуму (м. Київ, 7 верес. 2021 р.). Пам’яті жертв Голодомору-геноциду українців 1932–1933 рр., до 100-х роковин мас. штуч. голоду 1921–1923 рр., 75-х роковин мас. штуч. голоду 1946–1947 рр. / Верхов. Рада України [та ін.]  ; редкол. О. Стасюк, В. Сергійчук, В. Малько. Харків : Право, 2021. 240 с. 
  • Голодомор 1932–1933 років як геноцид українства. Видання третє, доповнене. Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2015. 168 с. 
  • Соборна пам’ять України. Календар-альманах. 2023. Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2022. 228 с. 
  • Що дала Україна світові.Видання третє, доповнене. Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2015. 516 с.
  • Як нас морили голодом.Вид. 3-тє, доповнене. Київ : ПП Сергійчук М. І., 2006. 392 с.