Нові надходження: “Порівняльне кримінальне право”

Наукова бібліотека Академії Державної пенітенціарної служби пропонує до вашої уваги навчально-методичний посібник «Порівняльне кримінальне право» 2020 року видання, презентований авторами – Людмилою ОСТАПЧУК та Олексієм ЄРМАКОМ.

12 вересня 2023 року

УДК 343.2.01

Порівняльне кримінальне право : навч.-метод. посібник / укл. Л. Г. Остапчук, О. В. Єрмак; Академія Державної пенітенціарної служби, Чернігів : Десна Поліграф, 2020. 124 с.

У посібнику розміщено короткі методичні рекомендації, тематичний план навчальної дисципліни, програма курсу, плани семінарських та практичних занять, рекомендації щодо їх підготовки, питання для самоконтролю, завдання для індивідуальної і самостійної роботи, глосарій термінів та рекомендована література.

Видання розраховане для підготовки фахівців, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», а також для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.