Нові надходження

Пропонуємо до вашої уваги навчально-методичний посібник «Основи психології благополуччя особистості» 2022 року видання, автором якого є Тетяна Данильченко, що надійшов до фонду наукової літератури наукової бібліотеки Академії Державної пенітенціарної служби.

Цей посібник стане в нагоді здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», а також буде корисним широкому загалу, що цікавиться питанням благополуччя особистості.

УДК 159.9.01

Данильченко Т. В.

Основи психології благополуччя особистості: навчально-методичний посібник. – Чернігів: Десна Поліграф, 2022. 268 с.

У навчально-методичному посібнику викладено зміст лекцій, зміст програми семінарських занять та рекомендації щодо їх підготовки. Представлено теми рефератів, доповідей і повідомлень, список основної та додаткової літератури. Наведені психодіагностичні методики, що мало знайомі вітчизняній аудиторії і мають на меті визначити рівень переживання благополуччя та його чинники.

      Посібник розрахований на здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», а також для широкого загалу, що цікавиться питанням благополуччя особистості.