Нові надходження: Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права України

Пропонуємо до вашої уваги навчальний модульний курс «Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права України» 2023 року видання, подарований доктором юридичних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України, видатним українським кримінологом, спеціалістом у галузі кримінального та кримінально-виконавчого права І. Г. Богатирьовим, що надійшов до фонду навчальної літератури наукової бібліотеки Академії Державної пенітенціарної служби.

Курс охоплює широкий спектр проблем кримінально-виконавчого права України, що обумовлюють необхідність формування у здобувачів вищої освіти системи базових знань щодо теоретичних і практичних завдань кримінально-виконавчого права на стадіях соціалізації та реінтеграції засуджених у соціум після звільнення.

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, аспірантів, професорсько-викладацького складу ЗВО.

  1. УДК 343

Богатирьов І. Г.

Актуальні проблеми кримінально-виконавчого права України :навчальний модульний курс. Одеса : Юридика, 2023. 238 с.

У навчальному курсі розглянуто актуальні проблеми кримінально-виконавчого права України від зародження до трансформації його в пенітенціарне право України. Розкрито актуальні проблеми правового статусу засуджених у місцях несвободи, впровадження пробації в систему кримінальної юстиції України. Наведено обґрунтування кримінально-виконавчого права як теоретичної основи теорії пенітенціарного права, актуальні проблеми стратегічного планування реформування кримінально-виконавчої системи України та функціонування в умовах воєнного стану.

У модульному курсі визначено Міністерство юстиції України як суб’єкт реалізації державної політики у сфері виконання покарань та пробації. Показано актуальні проблеми теоретико-методологічних засад трансформації кримінально-виконавчого права в пенітенціарне право в умовах євроінтеграції.