Нові надходження

Новинки в бібліотеці – 18 січня 2019 року

  1. УДК 349.41(477)

Тагієв С. Р. Охорона довкілля в Україні (обов’язки фізичних осіб): Монографія // За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., академіка АпрН України Н. Р. Малишевої – К.: ВД «Дакор», 2014. – 192 с.

      ISBN 978-617-7020-33-1   Прим.: 1

IMG_6145 - копия

2. УДК 343.13+343.14+343.102+343.132

Тагієв С. Р.  Інститут негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі України: теорія і практика. – моногр. / С. Р. Тагієв. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 512 с.

        ISBN 978-617-7323-57-9    Прим.: 1

 

  1. УДК 343.71

Н. О. Гольдберг, С. М. Бортник, М. В. Стащак, С. Р. Тагієв, В. В. Шендрик  Теорія і практика забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : монографія /  (Н. О. Гольдберг, С. М. Бортник, М. В. Стащак, С. Р. Тагієв, В. В. Шендрик); за заг. Ред. С. Р. Тагієва та В. В. Шендрика. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 336 с.

         ISBN 978-617-7491-83-4       Прим.: 1

 

  1. УДК 34.378.2

ВІСНИК Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. –  науково-теоретичний журнал, вип. 2 (82). Засновник і видавець – Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

* Реєстраційне свідоцтво КВ № 15990-4462 ПР, вид. Міністерством юстиції України 20.11.2009 *  Вкл. до переліку наукових фахових видань з юридичних наук Нак. МОН України від 07.10.2015 № 1021. – Сєвєродонецьк, 2018. – 347 с.

      ISBN 2524-0323        Прим.: 1