Нові надходження до бібліотеки

Монографії:

  •  УДК 343.123.12+343.12+343.14

Гриньків О. О. Заходи забезпечення безпеки у кримінальному судочинстві: (монографія) / О. О. Гриньків, А. О. Ляш – Тернопіль : Астон, 2012. – 260 с.

IMG_1830У монографії проаналізовано комплекс проблем правового регулювання та практичної реалізації інституту заходів забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства. Розглянуто міжнародно-правові акти, які сприяли становленню інституту забезпечення безпеки; виникнення та розвиток цього інституту в Україні і окремих державах; поняття, сутність і значення заходів забезпечення безпеки, їх види, характеристика, механізм застосування, ефективність; поняття і класифікація учасників кримінально – процесуальної діяльності, їх значення для забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства; взаємодію відповідних органів. Запропоновано низку змін до чинного законодавства.

Для науковців, викладачів, студентів і курсантів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників судових та правоохоронних органів.

  • УДК 343.97-021.2(049)

Сердюк П. П. Относительное измерение интенсивности преступности : монография / П. П. Сердюк. – Запорожье : Кругозор, 2016. – 1000 с.

IMG_1829В книге исследуются вопросы относительного измерения интенсивности преступности. Монография также содержит результаты математической проверки достоверности существующих вычислений «темной цифры» преступности и виктимологических измерений виктимизации, которые сейчас кладут в основу выводов о достоверности статистических измерений преступности. Исследование включает изыскания, касающиеся математических и компьютерно-модуляционных измерений влияния количества населения на состояние преступности в обществе.

Книга рассчитана на исследователей, преподавателей, аспирантов и студентов, юридических и социологических факультетов, академий, институтов, лиц, которые интересуются вопросами криминологии.

Матерiали мiжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій

  • IMG_1831УДК 342+341):167.1

Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. Наук.-прак. конф. (Чернігів, 01 листоп. 2018 р.) / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів, 2018. – 450 с.