Науково-практичний семінар «Законність в праві: історико-правовий аспект» з магістрантами денної форми

21 листопада 2016 року науково-педагогічними працівниками кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Академії Державної пенітенціарної служби організовано та проведено науково-практичний семінар на тему: «Законність в праві: історико-правовий аспект» з магістрантами денної форми.

На семінарі були заслухані доповіді магістрантів, що беруть участь у гуртку кафедри «Проблеми теорії держави і права» (Будола О., Дукач О., Заєць О., Канавченко О., Крят В., Лях А., Сікун А., Тарасенко А., Федорова К. та ін.).

У ході обговорення зазначено, що вказані категорії мають, як спільні так і відмінні риси. У процесі регулювання суспільних відносин вони є взаємодіючими і взаємопов’язаними, оскільки законність забезпечує реалізацію права. Право та законність є своєрідними інструментами, що забезпечують досягнення певної мети – ефективний правопорядок в державі.

Кафедра теорії та історії держави та права, конституційного права