Науково-практичний семінар «Пенітенціарна система України в умовах оптимізації: сучасний стан та перспективи розвитку»

17 листопада 2016 року викладачі кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби України організували та провели науково-практичний семінар «Пенітенціарна система України в умовах оптимізації: сучасний стан та перспективи розвитку».

В роботі семінару брали участь: керівництво Академії та юридичного факультету, викладачі кафедр юридичного факультету, курсанти та студенти 3 та 4 курсів, практичні працівники органів та установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України.

У ході обговорень актуальних питань діяльності органів та установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби України, мова йшла про необхідність вдосконалення в Україні правового регулювання їх діяльності, ефективність якої значною мірою визначають, як правове забезпечення діяльності органів та установ виконання покарань, так і умови тримання засуджених, можливість надання їм дієвої допомоги після звільнення, а саме виявлені та обговорені проблемні питання щодо:

– кримінально-процесуального закріплення досудової доповіді;

– недоліків в організації взаємодії органів пробації з іншими правоохоронними органами держави щодо виконанні кримінальних покарань;

– необхідності переформатування правового та методичного забезпечення діяльності органу пробації при виконання пенітенціарної пробації;

– доцільність внесення змін до кримінально-виконавчого законодавства України щодо доповнення до функцій, які виконує орган пробації – постпенітенціарної пробації;

– необхідність змін умов тримання засуджених до покарань у виді позбавлення волі на камерне, або кімнатне одиночне утримання;

– створення дієвої системи соціального та правового захисту персоналу органів та установ виконання покарань, їх матеріального забезпечення;

– проведення заходів серед персоналу органів та установ виконання покарань щодо роз’яснення змін у кримінально-виконавче законодавство України та їх відповідність міжнародним стандартам у сфері захисту прав засуджених.

По завершенню дискусії учасники міжвузівського науково-практичного семінару висловили спільну думку, що одними з основних напрямків державної політики щодо запобігання злочинності, виконання та відбування кримінальних покарань мають стати створення відповідних умов для ефективної боротьби зі злочинністю, організація міжнародного співробітництва у цій сфері; виявлення та усунення негативних соціальних процесів і явищ, що породжують як первинну, так і рецидивну злочинність, особливо серед осіб, які відбували покарання у виді обмеження та позбавлення волі; створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності; розроблення ефективного діагностичного інструментарію щодо виявлення кримінологічних детермінантів, щодо вчинення злочинів як під час відбування кримінальних покарань, так і після звільнення.

Кафедра кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології