Науково-практичний семінар «Дотримання прав людини»

7 грудня 2018 року в Академії Державної пенітенціарної служби було проведено науково-практичний семінар на тему: «Дотримання прав людини в Україні» (до 70-річчя прийняття Загальної декларації з прав людини).

У роботі семінару взяли участь курсанти, студенти та викладачі Академії. Його мета – аналіз проблем дотримання прав людини в Україні та визначення шляхів їх вирішення. Учасники семінару сумлінно підготувались та виступили з цікавими доповідями.

Із вступним словом звернувся начальник юридичного факультету Академії Державної пенітенціарної служби, кандидат юридичних наук Царюк Сергій Васильович. Він привітав учасників науково-практичного семінару та наголосив на важливості забезпечення прав і свобод людини в Україні.

Завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Академії Державної пенітенціарної служби, доктор юридичних наук, доцент Шумна Лариса Петрівна у своїй доповіді дала характеристику Загальної Декларації прав людини як провідного міжнародно-правового документа щодо захисту прав людини і громадянина у світі.

Голова Департаменту взаємодії з пенітенціарною службою Міжнародної громадської організації «Міжнародний конгрес захисту прав і свобод людини „Мир”», начальник кафедри економічних та соціальних дисциплін, доктор економічних наук, доцент Гончаренко Оксана Григорівна звернула увагу на дотримання економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Академії Державної пенітенціарної служби, кандидат юридичних наук Олійник Владислав Станіславович дав характеристику конституційного права людини на особисту недоторканність.

Професор кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Академії Державної пенітенціарної служби, доктор історичних наук, доцент Пекарчук Володимир Михайловичу своїй доповіді розповів про історію прийняття Загальної Декларації прав людини 1948 р.

Доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Академії Державної пенітенціарної служби, кандидат юридичних наук, доцент Самофалов Леонід Прохорович звернув увагу на втілення конституційних засад у соціальний захист громадян України.

Старший науковий співробітник науково-дослідного центру з питань діяльності органів та установ ДКВС України, кандидат юридичних наук, доцент Іваньков Ігор Володимирович дав характеристику правового статусу іноземців та осіб без громадянства.

Доцент кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Академії Державної пенітенціарної служби, кандидат юридичних наук Ребкало Микола Миколайович у своїй доповіді звернув увагу на те, що захист прав і свобод людини є найважливішим завданням держави.

Курсант 122 навчальної групи Академії Державної пенітенціарної служби Картун Тетяна у своїй доповіді роз’яснила, які права в Україні найбільше потребують захисту.

Курсант 122 навчальної групи Академії Державної пенітенціарної служби Корольов Євген розповів про порушення прав людини в ході збройного конфлікту в Україні в 2014–2018 рр.

Курсант 143 навчальної групи Академії Державної пенітенціарної служби Любов Маліку своїй доповіді зупинилася на проблемах реалізації права на участь в управлінні державними справами українських громадян.

Курсант 143 навчальної групи Академії Державної пенітенціарної служби Тураш Наталія у своїй доповіді розкрила зміст основних положень Конвенції ООН про захист прав людини і основоположних свобод.

Курсант 143 навчальної групи Академії Державної пенітенціарної служби Віхрова Ірина охарактеризувала права людини як високу соціальну та моральну цінність.

Курсант 122 навчальної групи Академії Державної пенітенціарної служби Аліна Паламарчук у своїй доповіді визначила захист прав людини як найголовнішу національну ідею України.

Курсант 142 навчальної групи Академії Державної пенітенціарної служби Русевич Катерина у своїй доповіді дала характеристику Конвенції із заборони рабства та примусової праці.

Курсант 122 навчальної групи Академії Державної пенітенціарної служби Софія Колінько дала характеристику Європейського Суду з прав людини.

Курсант 122 навчальної групи Академії Державної пенітенціарної служби Личик Олександр у своїй доповіді зупинився на проблемах та перспективах розвитку дотримання прав людини в Україні.

Із заключним словом виступив начальник юридичного факультету Академії Державної пенітенціарної служби, кандидат юридичних наук Царюк Сергій Васильович, в якому щиро подякував учасникам семінару за плідну співпрацю.

У ході проведення науково-практичного семінару були визначені проблеми дотримання прав людини в Україні та шляхи їх вирішення.

Цей захід допоміг залучити курсантів та студентів до наукової роботи, задіяти практичних працівників у процес обміну досвідом і сприяв налагодженню та підтримці наукової співпраці між курсантами, студентами, науково-педагогічними працівниками Академії Державної пенітенціарної служби та практичними працівниками.