Науково-методичнийсемінар з фундаментальної психології

З метою підвищення професійної компетентності та обміну досвідом співробітники кафедри психології Академії Державної пенітенціарної служби 4 квітня 2017 року відвідали науково-методичний семінар на тему: «Актуальні проблеми сучасної фундаментальної та прикладної психології», який відбувся на базі психолого-педагогічного факультету ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка.

20170404_1344470000Були заслухані та обговоренні доповіді завідувача лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондента НАПН України, доктора психологічних наук, професораТитаренко Тетяни Михайлівни на тему «Психологічне здоров’я особистості: індикатори, критерії, технології відновлення» та провідного наукового співробітника лабораторії психології політико-правових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктора психологічних наук, старшого наукового співробітника Кочубейник Ольги Миколаївни на тему «Диверсіфікація ідентичностей або як досліджувати соціальні мікротренди».

Кафедра психології