Науковий семінар до Всесвітнього дня філософії

Співробітники кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Академії ДПтС провели науковий семінар до Всесвітнього дня філософії «Любов до мудрості в сучасному суспільстві: традиція та іновації».

До участі в семінарі були залучені викладачі кафедр кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології, а також іноземних мов та ділової української мови. На семінарі були заслухані доповіді професорсько-викладацького складу кафедр та студентів, що беруть участь у проблемному гуртку кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Соколенко В. (134 н.г.), Щекотіхіної О. (134 н.г.), Гальчак А. (134 н.г.), Шевченко Ю. (144 н.г.), Кравченко М. (144 н.г.) та ін.

З доповідей учасники семінару розширили свої уявлення про роль особистої мудрості та ораторського мистецтва в реалізації стратегії життя сучасної людини. Висвітлені питання викликали інтерес та жваве обговорення аудиторії.

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін