Наукові досягнення країн Європи у сфері юридичної науки

24 січня 2019 року до наукової бібліотеки Академії презентовано співавторами, доцентами кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології, кандидатами юридичних наук Звенигородським О. М. та Остапчук Л. Г. колективну монографію «Наукові досягнення країн Європи у сфері юридичної науки».

Тема статті – «Соціальні та кримінально-правові аспекти реалізації в Україні положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьби з цими явищами».

Scintific achievements of countries of Europe in the field of iegal science : Collective monograph. Riga :  Izdevnieciba “Baltija Publishing», 2018. 384 p.

ISBN 978-9934-571-65-7