Наукове товариствоНаукове товариство курсантів (студентів, слухачів) аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії (далі – Наукове товариство) об’єднує науковий потенціал та ставить собі за мету активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розширення наукових і творчих контактів з представниками подібних товариств закладів вищої освіти, державними і громадськими організаціями.

Завдання Наукового товариства:

 • Проведення наукових та освітніх заходів;

 • Популяризація наукової діяльності серед суб’єктів освітнього процесу;

 • Представляти інтереси суб’єктів освітнього процесу перед адміністрацією Академії;

 • Здійснення моніторингу талановитої молоді Академії;

 • Взаємодія з іншими ЗВО та  їхніми науковими товариствами.

В структуру Наукового товариства входять Координаційна рада та наукові (предметні, проблемні) гуртки Академії.

Для взаємодії та співпраці переходьте за посиланнями Наукового товариства в соціальних мережах!

Наукове товариство в соцмережах

Інтерактивне заняття з використанням техніки «Дерево проблем»

03.12.2021 науково-педагогічні працівники кафедри економіки та соціальних дисциплін у співпраці з Науковим товариством Академії в рамках вивчення навчальної дисципліни «Основи критичного мислення та праворозуміння в судовій практиці» з курсантами 2-го курсу провели інтерактивне заняття з метою вивчення проблем та формування пропозицій щодо їх вирішення з використанням техніки фасилітації «Дерево проблем». Для опрацювання було обрано дві проблеми:

1) «право на боці сильних»;

2) «неналежне виконання службових обов‘язків».

В основу вказаної техніки покладено метод: «5 чому», що дає змогу проаналізувати причини проблеми та з’ясувати їх наслідки. Після представлення командами своїх «Дерев» обговорили і пропозиції щодо подолання причин.

Цей метод корисний для тренування таких умінь, як: критичне осмислення проблеми, виведення причинно-наслідкового зв‘язку, підбір фактів і аргументів, ораторське мистецтво.


Дебатні ігри

На цьому тижні науково-педагогічні працівники разом з науковим товариством Академії провели декілька практичних занять у формі дебатної гри.

На базі навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» з магістрантами Академії було проведено дебати на тему: «Чи потрібно застосовувати позбавлення волі як вид покарання до людини, яка вчинила кримінальне правопорушення, пов’язане із вживанням, виготовленням та розповсюдженням наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів».

На базі дисципліни «Кримінально-виконавче право» із здобувачами 4-го курсу було здійснено дебати на тему: «Запровадження платних камер у слідчих ізоляторах: за і проти». Також, побачивши зацікавленість здобувачів до теми гри магістрантів, з ними провели дебати за цією ж темою.

Для проведення дебатів було обрано модель «Карла Поппера».

Команди показали: хороший рівень обізнаності у запропонованих темах; вміння логічно викладати факти та обґрунтовувати їх; зацікавленість до подібного формату проведення занять.


19.10.2021 року на платформі ZOOM відбулися Загальні збори Наукового товариства Академії. Під час зустрічі: заслухали звіт голови НТА щодо діяльності товариства у 2020/2021 навчальному році; переобрали склад координаційної ради НТА; затвердили план діяльності НТА на 2021/2022 навчальний рік.

Оновлений склад НТА:

Голова – Олександр Васильченко

Заступник голови – Олександр Личик

Секретар НТА – Дарія Хоменко


Представники Академії взяли участь у міжнародному проєкті Erasmus +. У травні 2021 року відбулась зустріч курсантів, студентів, слухачів та аспірантів із координаторами програми на платформі ZOOM, під час якого ставились питання про духовні та соціальні цінності, а також обговорювались плани та бачення свого майбутнього.

Організатори фокус-групи завідувач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права, д-р юрид. наук, професор Лариса Шумна, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права, конституційного права Антон Сікун та голова Наукового товариства Академії Олександр Васильченко взяли участь у науковому дослідженні «Ціннісні орієнтири українського студентства» і пройшли орієнтаційний тренінг, який складався з теоретичної підготовки та практикуму з організації фокус-групи, про що свідчать відповідні сертифікати.


12 травня 2021 року на платформі ZOOM за участі Чернігівського осередку Ліги студентів Асоціації правників України пройшли дебати між командами Академії Державної пенітенціарної служби та Національним університетом «Чернігівська політехніка» на тему: «Заборона доступу до соціальних мереж до 14 років». Від Академії в дебатах брали участь студенти 1–2-го курсів – Микола Боднар, Анастасія Денисенко та Марина Савчук.

Команда Академії показала хороший результат володіння знаннями із запропонованої теми, здобула навички співпраці та колективної взаємодії, критичного мислення, вміння чітко виражати свої думки і відстоювати певні погляди.


23 квітня 2021 року до Дня Державної кримінально-виконавчої служби за участі Наукового товариства Академії була проведена онлайн-зустріч на платформі ZOOM з Юрієм Ірхіним – судовим експертом, психологом-криміналістом, кримінологом, завідувачем відділу психологічних досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. За словами судового експерта, кримінальна психологія є офіційною наукою, що входить до складу великої сфери психологічних знань. Це психологія особистості в контексті кримінальних відносин з іншими, психологія злочинця, жертви та обставин, які сприяють злочинній діяльності.

Під час виступу пана Юрія в учасників виникали запитання за відповідним напрямком. Активно диспутували на тему девіантної поведінки, кримінальної субкультури та напрямків її заміщення іншими авторитетними течіями (в тому числі іншими субкультурами).

Запис зустрічі можна переглянути в телеграм-каналі Наукового товариства Академії за посиланням  https://t.me/scientificASPS

Слідкуйте за анонсами наступних подій на сторінці Наукового товариства Академії у фейсбук, інстаграм, телеграм.


22 квітня 2021 року Науковим товариством Академії був проведений вебінар «Особливості наукового письма». Спікер заходу – начальник навчального відділу Академії доктор філософських наук, професор Володимир Співак.

сайт 1024 768Занотували вам коротко про головне.

 1. Не варто будувати роботу лише на цитатах. Думки викладайте лаконічно.
 2. Формуйте джерела ще під час написання роботи.
 3. Плануйте написання роботи, проставляйте дедлайни.
 4. Чим вужче і конкретніше ви сформулювали тему, тим більша вірогідність успішності вашої роботи.
 5. Під час використання наукової термінології звертайте увагу на доцільність такого застосування. Не використовуйте терміни бездумно, ознайомлюйтесь зі змістом. Не зловживайте науковою термінологією.
 6. Використовуйте безособові звороти (зроблено, досліджено).
 7. «Мистецтво це – я, наука це – ми». Використовуйте множину (ми дослідили та ін.).
 8. Ознакою наукового тексту є монолог (не використовуйте діалог із читачем).
 9. Верифікація (підтверджуйте свої слова фактами). Наука є простором фактів.
 10. Уникайте оціночних суджень.

Поради від спікера:

Умберто Еко «Як написати дипломну роботу», Наталія Яковенко «Вступ до історії»,

Пилип Селігей «Світло і тінь наукового письма».


Протягом місяця збірна команда від Академії Державної пенітенціарної служби та НЮУ ім. Ярослава Мудрого – “Liquidators” змагалися в Хакатоні з реформи юридичної освіти. Захід був організований спільно з Лігою студентів асоціації правників та USAID. Від Академії брали участь – Олександр Васильченко та Антон Сікун.

Основна мета Хакатону – залучити здобувачів освіти до опрацювання проблем сучасної юридичної освіти та внесення пропозицій щодо їх вирішення. Кожна команда обирала конкретну проблему та описувала, як бачить її подолання. Протягом усіх етапів Хакатону команди постійно покращували свої напрацювання, додаючи та опрацьовуючи конкретні шляхи вирішення.

Для участі в реформуванні було залучено понад 170 учасників, 43 команди з усіх ЗВО України.

Команда Академії показала хороший результат та впевнено пройшла до півфіналу Хакатону.

image_648344127.10.2020 відбувся вебінар на тему “Лайфхаки з написання наукових робіт”
Спікером виступила доцент кафедри адміністративного, цивільного, та господарського права та процесу, кандидат наук з державного управління Денисенко Катерина Вікторівна
На вебінарі висвітлили такі питання:
1. Структура написання наукових робіт;
2. Особливості написання конкурсних робіт за спеціальністю 081 “Право”;
3. Презентація, як форма висвітлення інформації;
4. Корисні сайти, програми та посилання для пошуку наукових робіт: сайт бібліотеки ім. Вернадського, Google Scholar. Програми для створення презентацій та анімацій – Canva, Google slides та ін.

21 вересня 2020 року слухачі 351 навчальної групи Мокрій Антон та Адморок Владислав взяли участь у Регіональній зустрічі рад молодих учених Чернігівської області, яка відбувалась в Національному університеті «Чернігівська політехніка».

Під час зустрічі було презентовано сутність та діяльність Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, перспективи розвитку професійної діяльності молодих учених Чернігівщини, представлено наукові сектори різних ЗВО Чернігова та області, в тому числі Академії.

Після завершення зустрічі слухачі Академії провели неформальну бесіду з Головою Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України Ващук Олесею Петрівною, під час якої обговорили можливості промоції молодих учених Академії з подальшим просуванням та іншими можливостями друкування у фахових виданнях та медійних ресурсах Міністерства освіти і науки України.


Члени Наукового товариства у 2020 році брали участь у заочній міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук» (23-24 квітня, Чернігів).

Члени Наукового товариства у 2019 році брали участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля» (22 квітня), ІV науково-практичній конференції курсантів, студентів, слухачів та молодих дослідників «Кримінально-виконавче система України та її роль в розбудові правової та соціальної держави» (25 квітня, м. Чернігів).

Члени Наукового товариства у 2018 році брали участь у ІІ науково-практичній конференції курсантів, студентів, слухачів та молодих дослідників «Кримінально-виконавче система України та її роль в розбудові правової та соціальної держави» (13 березня, м. Чернігів), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правові, соціальні та екологічні аспекти захисту довкілля» (19 квітня, м. Чернігів), міжнародній науково-практичній конференції для студентів та молодих учених «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні і світі» (18 травня, м. Суми) тощо.