Наукова діяльність в ПАУ

З нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку ділимося з вами бурхливою науковою діяльністю у стінах Пенітенціарної академії України.

Щороку науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти Академії публікують більше 600 наукових робіт та поповнюють міжнародний науковий простір на більш ніж 20 наукових праць у виданнях, які індексуються науково-метричними базами даних Scopus та Web of Science. Кожна опублікована праця є взірцем академічної доброчесності, адже перевіряється через підключену до Академії програму Unicheck.

Академія пишається своєю активною діяльністю в науковому просторі України. На сьогодні заклад є виконавцем 9 науково-дослідних тем, які мають державну реєстрацію в УкрІНТЕІ.

Крім того, ПАУ надає унікальні можливості для публікацій науковцям зі всієї країни та зарубіжжя у своїх виданнях. Нині Академія є засновником трьох періодичних наукових видань, що внесені до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б»:

  1. «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки».
    Головний редактор – професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін доктор педагогічних наук, професор Вікторія АНІЩЕНКО.
  2. «Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра».
    Головний редактор – завідувач кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України Садіг ТАГІЄВ.
  3. «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право».
    Головний редактор – завідувач кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу доктор юридичних наук, професор Світлана НІЩИМНА.

Академія активно долучає до наукової діяльності й здобувачів вищої освіти. Наукове товариство курсантів (студентів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих учених дозволяє ефективно поєднувати навчання та перші кроки наукового шляху.

В нашій Академії успішно функціонує наукова бібліотека, де зібрані автореферати, монографії, матеріали наукових конференцій, навчально-методичні посібники, наукові журнали та багато інших наукових видань, які стануть у нагоді на шляху до вершин знань.

Укотре переконуємось, що наука в ПАУ – це палкі дискусії, синтез нових знань та ґрунтовних досліджень, а також наполеглива і злагоджена праця академічної спільноти нашого закладу!