Національне право в умовах розбудови українського суспільства

23 листопада 2019 року курсанти 4-го курсу факультету пробації Академії ДПтС під керівництвом доцента кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу, майора внутрішньої служби Шамрук Н. Б. взяли активну участь у роботі міжвузівського круглого столу на тему «Актуальні проблеми сучасного національного права в умовах розбудови українського суспільства» на базі Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського.

У ході засідання було порушено та обговорено низку наукових питань, що спонукали до жвавої дискусії в колі студентів та курсантів. Матеріали круглого столу стануть поштовхом та підґрунтям для наукового пошуку молодих дослідників.

Кафедра адміністративного, цивільного
та господарського права і процесу