Музика Віталій Валентинович

старший викладач кафедри, старший лейтенант внутрішньої служби

ORCID: 0000-0001-7301-8146

Біографічна довідка 

У 2018 році закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, (м. Харків).

Наукові інтереси: виконання покарання у виді позбавлення, статус неповнолітніх засуджених до позбавлення волі, кримінологічна характеристика злочинності в Україні.

Публікації останніх років:

 1. Музика В. В. Кримінологічний аналіз об’єктивних причин злочинності в сучасній Україні. Молодий вчений. Херсон, 2018. № 12 (64). С. 190-193.
 2. Романюк О. В., Музика В. В., Вишневський О. С. Оперативно-розшукова діяльність та безпека в пенітенціарних установах: навчальний посібник / ред. В. О. Човган. Біла Церква, 2019. 272 с.
 3. Порядок та умови проходження служби в Державній кримінально-виконавчій службі України: навчальний посібник / Солоденко В. В., Музика В. В. та ін.; 2-ге вид., переробл. і допов. Біла Церква, 2019. 240 с.
 4. Музика В. В. Кримінологічний аналіз причин виникнення та шляхів подолання латентної злочинності. Молодий вчений. Херсон, 2019. № 4 (68). С. 403-406.
 5. Музика В. В. Міжнародно-правова основа виконання покарання у виді позбавлення волі стосовно неповнолітніх. Юридичний бюлетень. Херсон, 2020. Вип. 15. С. 122-129.
 6. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 23-24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 163-167.  
 7. Музика В. В. Порівняльно-правовий аналіз правового статусу неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі, в Україні та Латвійській Республіці. Щорічні читання наукової школи «Інтелект»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 25 травня 2020 р.) / за заг. ред. І. Г. Богатирьова; Університет державної фіскальної служби України, 2020. С. 76-80.
 8. Музика В. В. Деякі питання діяльності установ виконання покарань, призначених для неповнолітніх в державах-членах Європейського союзу. Гуманітарна наука XXI століття: сучасні виклики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук: матеріали заочної міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 06 листопада. 2020 р.) / гол. ред.: О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 254-257.
 9. Музика В. В. Характеристика позбавлення волі як виду покарання, що призначається неповнолітнім в Україні, порівняно із Республікою Польща та Литовською Республікою. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право.  Чернігів, 2021. № 3 (14). С. 82-90.
 10. Шкута О. О., Музика В. В. Правовий статус неповнолітніх засуджених до позбавлення волі в Україні та Литовській Республіці: порівняльно-правовий аналіз. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. Чернігів, 2021. № 1 (9). С. 70-79.
 11. Музика В. В. Аналіз стану наукових досліджень виконання покарання у виді позбавлення волі стосовно неповнолітніх в Україні та державах-членах Європейського Союзу. Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. Чернігів, 2021. № 2 (10). С. 78-85.
 12. Музика В. В. «Розвиток системи виконання покарання у виді позбавлення волі у середньовічній Європі ». Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 28 трав. 2021 р.) Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. С. 128-131.
 13. Музика В. В. Порівняльна характеристика позбавлення волі як виду покарання, що призначається неповнолітнім в Україні та Латвійській Республіці. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 05 листоп. 2021 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 114-118.      
 14. Музика В. В. Тенденції розвитку системи виконання покарання у виді позбавлення волі в Європі у XVIII–XIX століттях. Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали ІХ заочної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернігів, 17 червня 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2022. С. 104-107.