Мультимедіа на заняттях з іноземної мови

Сучасні здобувачі вищої освіти – активні користувачі цифрового світу, вони повсякденно послуговуються інтернетом. Було б помилкою недооцінювати можливості інтерактивного спілкування і не застосовувати це для вивчення іноземних мов.

Такими технологіями, які відкривають доступ до нових джерел інформації, значно підвищують ефективність самостійної роботи здобувачів вищої освіти, надають можливість для розвитку мовних навичок та їх удосконалення, збільшують години спілкування здобувачів освіти і викладача під час заняття, є мультимедійні технології.

Практичне використання мультимедіа, що об’єднує аудіо- та візуальні ефекти з інтерактивним програмним забезпеченням, дозволяє викладачам кафедри іноземних мов реалізувати більшість методів навчання на якісно новому рівні і створити активне кероване комунікативне середовище.

Електронні тренажери та комп’ютерні мовні ігри залучають до діяльності, яка викликає в них інтерес і позитивні емоції.

28 листопада викладачі кафедри іноземних мов провели інтерактивне заняття з іноземної мови для здобувачів освіти І курсу 114 групи з використанням мультимедійних технологій.

Незабутні враження, знайомство з новою темою і лексикою, можливість долучитися до обговорення викликали креативні презентації Миколи Паламара «What is Brexit?», Варвари Леп’явко і Марії Гречухи «The Land of Great Britain». Підібрані першокурсниками тексти, відеоматеріали, фотографії полегшили процес засвоєння матеріалу з теми.

Використання мультимедійних технологій на заняттях з іноземної мови залучає здобувачів освіти до інтерактивного навчання, сприяє доступу до автентичних матеріалів, спонукає до активного використання іноземної мови, підвищує мотивацію до її вивчення. Таким чином вони вибудовують власну навчальну траєкторію, формують мовну компетентність і найголовніше – вміння вчитися впродовж усього життя.