Монографія Денисова С. Ф.

УДК 343.9 

Денисов С. Ф., Кулик С. Г. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам проти моральності: монографія / за ред. С. Ф. Денисова. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2018. 306 с.

ISBN 978-617-7671-00-7

Монографію присвячено комплексному кримінологічному дослідженню злочинів проти моральності: визначено сучасний стан вивчення цієї групи кримінальних правопорушень як об’єкта кримінологічного дослідження; з’ясовано соціальну зумовленість криміналізації суспільно небезпечних діянь, що посягають на моральність, шляхом відповідності останніх підставам і принципам криміналізації; проаналізовано кількісні та якісні показники злочинів проти моральності в Україні; охарактеризовано латентність цієї групи злочинів, а також установлено основні фактори, що сприяють розвитку природної та штучної латентності злочинів проти моральності; досліджено соціально-демографічні, морально-психологічні та кримінально-правові ознаки особи злочинця, розроблено типологію осіб, що вчиняють суспільно небезпечні діяння проти моральності; встановлено основні детермінанти злочинів проти моральності на різних рівнях та в різних сферах суспільного життя, а також запропоновано систему заходів загальносоціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального запобігання злочинам проти моральності.

Монографія розрахована на студентів, аспірантів і викладачів юридичних навчальних закладів, науковців, практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінології.