Могильний Федір Віталійович

mogilnyдоцент кафедри, кандидат педагогічних наук

У 2009 році закінчив Чернiгiвський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка.
У 2012 році закінчив аспірантуру при Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка
У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) на тему «Педагогічний контроль фізичного розвитку учнів основної школи на уроках фізичної культури».
Наукові інтереси: фізичний розвиток молоді, здоров’язбережувальні технології, менеджмент освіти, психофізіологічні особливості людини.
Громадська діяльність (участь):
– програма профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу та злочинності серед підлітків (10-15 років) – «Вибір». Здійснюється в рамках проекту за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.
– програма USID «Рада: Відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво».
– проект «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах». За фінансової підтримки Європейського Союзу.
– проект «ЄС: вибір української молоді».
– проект «Історичні прогулянки містом».
– діяльність Центру підтримки добровольчих батальйонів при Катерининській Церкві.
– діяльність Міського Центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді.
Науково-дослідна діяльність:
1. Могильний Ф.В. Універсалізація процесу формування здорового способу життя: філософський аспект / Ф.В. Могильний // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)» Випуск 13 / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – С. 392-397.
2. Могильний Ф.В. Моніторинг та контроль у фізичному вихованні / Ф.В. Могильний // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 91 Т.1 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. М.О. Носко – Чернігів: ЧНПУ, 2011. – С. 317-321.
3. Могильний Ф.В. Врачебно-педагогические наблюдения как форма контроля / Ф.В. Могильний // «Спортивная медицина. Здоровье и физическая культура. Сочи 2011» / Материалы II-й Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции, 16-18 июня 2011 года / Под. общ. ред. С.Е. Павлова – Сочи, 2011. – С. 150-151.
4. Могильний Ф.В. Діагностика компонентів здорового способу життя учнів загальноосвітніх шкіл / Ф.В. Могильний // Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: «Фізична культура, спорт та здоров’я нації». Випуск 12 – Том 1 / За ред. О.С. Куц. – Вінниця, 2011 – С. 152-157.
5. Могильний Ф.В. Віра як складова формування здорового способу життя / Ф.В. Могильний // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 96 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. М.О. Носко – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – 272 с.
6. Могильний Ф.В. Соціалізація дітей середнього шкільного віку / Ф.В. Могильний // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 98 Т.2 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. М.О. Носко – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – 352 с.
7. Могильний Ф.В. Дослідження функціонального стану організму учнів 11-15 років / Ф.В. Могильний // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. М.О. Носко – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – 452 с.
8. Могильний Ф. В. Моделювання фізичного розвитку школярів основної школи / Могильний Ф. В., Дяговець О. В., Бенсбаа Абделькрим. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 112. Т. 3 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. М. О. Носко. – Чернігів : ЧНПУ, 2013. – 380 с. – С. 254-259.
9. Могильний Ф.В. Использование метода моделирования в исследовании физического развития учеников 11 – 15 лет / Ф.В. Могильний // Актуальные вопросы современной науки : сборник научных трудов. Выпуск 30 : в 2-х частях. Часть 1 / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск : ЦРНС, 2013. – С.180-190.
10. Могильний Ф. В. Ефективність застосування методики оперативного педагогічного контролю на уроках з фізичної культури / Ф. В. Могильний / Науковий журнал “Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології” / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 274-285.
11. Могильний Ф.В. Педагогічний контроль в умовах педагогічної і науково-педагогічної освіти / Ф.В. Могильний // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)”. Випуск 3К (44) / За ред. Г.М. Арзютова. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 433-438.
12. Могильний Ф.В. Діагностика компонентів здорового способу життя учнів основної школи / Ф.В. Могильний / Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 115 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. М.О. Носко. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – С. 159-163.
13. Могильний Ф.В. Експериментальне обґрунтування методики оперативного педагогічного контролю на уроках фізичної культури / М. О. Носко, Т. М. Турчин, Ф. В. Могильний, Ю. М. Носко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 117. / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка ; гол. ред. М. О. Носко. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – С. 18-24.
14. Могильний Ф.В.Соціалізуючий вплив фізичної культури на учнів середньої та старшої школи / Дейнеко С.М., Браташ С.В., Могильний Ф.// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 129. Т. ІІІ / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – 380 с