Всеукраїнський тиждень права

7 грудня 2020 р. було проведено онлайн міжвузівський круглий стіл на тему «Юридична наука в сучасному світі: здобутки та перспективи», присвячений Всеукраїнському тижню права. У роботі круглого столу взяли активну участь викладачі, курсанти та студенти Академії Державної пенітенціарної служби та Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського.

У ході засідання порушено та обговорено низку наукових питань, які спонукали студентів та курсантів до жвавої дискусії. Матеріали круглого столу стануть поштовхом та підґрунтям для наукового пошуку молодих дослідників.

 Кафедра адміністративного, цивільного

та господарського права і процесу