Міжвузівська конференція «Соціально-трудові відносини»

05 грудня 2019 р. начальник кафедри економіки та соціальних дисциплін, доктор економічних наук, професор О. Г. Гончаренко взяла участь у роботі Міжвузівської науково-практичної конференції «Соціально-трудові відносини в Україні: особливості становлення і перспективи розвитку», організатором якої виступив Коледж транспорту та комп’ютерних технологій ЧНТУ. Мета заходу – здійснення комплексного аналізу соціально-трудових відносин у контексті економічних та політико-правових трансформацій у сучасній Україні.

У конференції також брали участь учені, викладачі, докторанти, аспіранти, здобувачі, магістранти, студенти, які представили 14 закладів вищої освіти України, представники державних органів влади та місцевого самоврядування, представники підприємницьких структур.

Активними учасниками заходу були курсанти 129 навчальної групи, які виступили з доповідями: Б. Коваль презентував бачення Чернігова як елемент туристичної індустрії; К. Мирошниченко розкрила сутність інноваційних технологій, впровадження яких має сприяти осучасненню трудових відносин у системі ДКВС; О. Приступчук навела аргументи на користь залучення молоді до підприємницької сфери та вказала галузі, в яких молодіжне підприємництво має найбільш показову результативність.

Кафедра економіки

та соціальних дисциплін