Міжнародна заочна науково-практична конференція

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної заочної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми освіти, науки та галузевого законодавства у світлі вимог Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки», що відбудеться 30 червня 2017 року в Академії Державної пенітенціарної служби.

До участі запрошуються наукові, науково-педагогічні, практичні працівники, ад’юнкти, аспіранти, курсанти та студенти ВНЗ.

Робота конференції планується за такими основними напрямами:

  1. Соціально-гуманітарні та економічні аспекти правозастосовної діяльності.
  2. Правові та психолого-педагогічні засади підготовки фахівців у галузі права: вітчизняний і зарубіжний досвід.
  3. Актуальні проблеми теорії права і галузевих юридичних наук.

Примітка: перелік проблем до обговорення відкритий для авторських підходів в межах тематики конференції.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

За результатами конференції доповіді та повідомлення будуть розміщені на сайті Академії Державної пенітенціарної служби (//academysps.edu.ua/) у формі збірника тез.

Для участі в роботі конференції та включення матеріалів до збірника необхідно до 26 червня 2017 року подати (надіслати) на адресу оргкомітету електронною поштою (e‑mail: ndcacademy14000@gmail.com) електронний варіант тез виступу, оформлений відповідно до вимог, що додаються.

Відповідальні особи оргкомітету конференції:

+38(050)4480737 Аніщенко Вікторія Олександрівна

+38(095)4080572 Пузирьов Михайло Сергійович

Інформаційне повідомлення та вимоги до оформлення доповідей (укр.)

Информационное сообщение и требования к оформлению докладов (рус.)