Міжнародна науково-практична конференція

Професор кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін доктор філософських наук, доцент Доній Наталія Євгенівна прийняла участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Філософська антропологія, психоаналіз і арт-терапія: перспективи взаємодії (підхід філософської антропології як мета антропології)», яка була організована Національним педагогічним університетомімені М.П. Драгоманова спільно з Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Софійським університетом імені К. Охридського, КНУ імені Тараса Шевченка та ін.

Проведення конференції мало на меті обговорення провідними вченими України та зарубіжжя перспектив поєднання філософської антропології, психоаналізу та арт-терапії і побудови системи соціальної взаємодії та допомоги на метаантропологічній основі. Формат конференції включав як традиційне обговорення винесених на науковий загал питань, так і Skipe-конференцію з доповідачами з Болгарії та Росії. Також програмою конференції було передбачено та проведено д.філос.н., професором Хамітовим Н.В. та д.філос.н., професором Криловою С.А. майстер-клас з афоризмотерапії як перспективної методики філософської арт-терапії.

Кафедра гуманітарних та соціально-економічних дисциплін