Міжнародна конференція «Традиції та інновації у праві», Білорусь

6–7 жовтня 2017 року науково-педагогічні працівники Академії Державної пенітенціарної служби – помічник ректора з наукової та науково-методичної роботи, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Денисова Тетяна Андріївна та головний науковий співробітник науково-дослідного центру з питань діяльності органів та установ ДКВС України, кандидат юридичних наук Пузирьов Михайло Сергійович – брали участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Традиції та інновації у праві» (м. Новополоцьк, Республіка Білорусь), присвяченої 20-річчю юридичного факультету та 50-річчю Полоцького державного університету.

У заході взяли участь близько 300 юристів-практиків і вчених, які представляють освітні та наукові організації Білорусі, України, Литви, Німеччини, Швеції та інших країн.

У процесі дводенної роботи конференції обговорювалися актуальні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного й міжнародного права, цивільного права; проблеми нормотворчості та правозастосування у сфері охорони навколишнього середовища; проблеми кримінального права в умовах трансформації соціального простору; теоретичні і практичні аспекти інновацій у сфері правоохоронної діяльності; правові та кримінологічні аспекти охорони й захисту інтересів сім’ї та неповнолітніх.

У рамках пленарного засідання та секційних платформ науково-педагогічні працівники Академії Державної пенітенціарної служби у своїх доповідях розкрили традиції і сучасні тенденції розвитку кримінологічної науки, представили міжнародній науковій спільноті сучасний стан розвитку кримінально-виконавчого законодавства України в контексті адаптації до європейських пенітенціарних стандартів, висвітлили багато інших проблем правоохоронної теорії і практики.

В ході роботи конференції обговорено перспективні напрями розвитку двостороннього співробітництва між Академією Державної пенітенціарної служби та Полоцьким державним університетом у науково-дослідній, навчально-виховній та суспільно-культурній діяльності, що передбачатиме обмін науково-педагогічними працівниками для участі у проведенні спільних наукових семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій, симпозіумів.