Міжнародна науково-практична конференція в ПАУ

Освітній простір є багатомірним і динамічним: він оперативно реагує на виклики часу та стрімко розвивається.

«Сучасні напрями вдосконалення педагогічної майстерності викладачів» – тема міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася в Пенітенціарній академії України 30 квітня.

На конференції були представлені доповіді щодо розвитку освіти від фахівців з України, а також іноземних доповідачів з Республіки Польща й Об’єднаних Арабських Еміратів. Учасники ознайомили присутніх з результатами своїх досліджень, прикладами використання інтерактивних методів в освітньому процесі, власними ініціативами, актуальними питаннями освіти та виховання в сучасному суспільному вимірі.

До відкриття конференції долучилися національні та зарубіжні науковці:

  • Вячеслав Пузирний – доктор юридичних наук, професор, проректор з освітньо-наукової роботи Пенітенціарної академії України;
  • Якуб Єжи Чарковський (Jakub Jerzy Czarkowski) – доктор хабілітований, професор Університету SWPS, проректор з питань освіти (Республіка Польща);
  • Микола Носко – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, відмінник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України;
  • Ірина Смирнова – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-педагогічної роботи Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»;
  • Галина Сотська – заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, керівник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України;
  • Юлія Носко – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка;
  • Ксенія Андреєва – директор комунального позашкільного навчального закладу «Перші Київські державні курси іноземних мов».

Подібні наукові ініціативи демонструють можливості стратегічного партнерства у вищій освіті України, слугують поширенню теоретичних напрацювань і практичного досвіду, розвитку досліджень з удосконалення викладання, а також сприяють закріпленню та популяризації інновацій і змін, які стали частиною освітніх практик.

Захід організували і провели науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін ПАУ.