Парадигми функціонування публічної влади

25 листопада науково-педагогічні працівники кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і кафедри економіки та соціальних дисциплін організували і провели міжкафедральний круглий стіл, підтемою якого обрано «Україна в русі до європейського правового простору: проблеми та перспективи». Мета зустрічі – створення міждисциплінарного «простору для діалогу» для обговорення актуальних питань входження України в простір Європейського Союзу в контексті правового реформування вітчизняної публічної влади. До дискусії круглого столу залучені магістри 1 та 2 курсів спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».

Під час заходу учасники представили на розгляд такі моменти входження України в європейський правовий простір, як: цілі, завдання та бар’єри, що стоять на шляху України до інтеграції в ЄС, принципи верховенства права і належного врядування як орієнтири для публічної влади. Окремо обговорили питання, що детерміновані новітнім часом та cтосуються правового регулювання фото- і відеозйомки громадянами під час дії воєнного стану в країні та дотримання Україною норм міжнародного гуманітарного права в таборах для утримання російських військовополонених.

Кафедра адміністративного, цивільного
 та господарського права, кафедра економіки
 та соціальних дисциплін