Міжкафедральне комплексне практичне заняттяна

23 березня в Хмельницькій філії Академії Державної пенітенціарної служби відбулося відкрите міжкафедральне комплексне практичне заняттяна тему «Статистично-математичні методи у психології та продуктивність їх застосування» з курсантами першого курсу спеціальності 053 «Психологія». Захід провели представники науково-педагогічного складу кафедри економіки та соціальних дисциплін Крістіна Сіренко, кафедри психології – Оксана Мірошниченко та кафедри іноземних мов – Оксана Биконя.

Практичне заняття мало на меті продемонструвати міждисциплінарний зв’язок між психологією та математикою, розкрити основні статистично-математичні методи психологічних досліджень, розглянути типові ситуації з їх застосуванням. Як зазначила кандидат економічних наук доцент Крістіна Сіренко, метою підвищення практичної складової освітнього процесу підготовки фахівців з психології як необхідної умови підготовки висококваліфікованого психолога є формування вміння здійснювати кількісний та якісний аналіз емпіричних даних психологічного дослідження. Це стає можливим завдяки грамотному і професійному застосуванню методів кількісного та якісного вимірювання психічних властивостей особистості з метою подальшої обробки отриманих даних за допомогою методів математичної статистики. Особливу увагу кандидат психологічних наук доцент Оксана Мірошниченко приділила психологічним методам роботи, які сприяють кращому пізнанню себе, своїх сильних та слабких сторін, дозволяють визначити шляхи самоактуалізації особистості. Доктор педагогічних наук професор Оксана Биконя зауважила, що англійська мова є міжнародною, а володіння англомовним професійним усним та писемним спілкуванням є ключем не тільки до міжособистісних стосунків, а й до налагоджування взаємин у професійній діяльності. Професор навела приклади англомовних вебсайтів та онлайн-платформ, на яких майбутні фахівці можуть ознайомитися з англомовними психологічними дослідженнями й типовими ситуаціями із застосуванням статистично-математичних методів.

Викладачі маюїть непросте завдання – допомогти здобувачам вищої освіти стати професіоналами. Саме такі спільні міжкафедральні комплексні практичні заняття найкраще допомагають у навчальному процесі отримати теоретичні знання і практичні навички.