Міжкафедральний семінар «Україна у мозаїці Європи»

17 травня 2017 р.  на базі Академії Державної пенітенціарної служби з нагоди Дня Науки відбувся міжкафедральний семінар «Україна у мозаїці Європи». Організацію і проведення семінару забезпечували науково-педагогічні працівники кафедри економіки та соціальних дисциплін, кафедри іноземної мови, кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу та НДЦ з питань діяльності органів та установ ДКВС України. Метою проведення семінару стало ознайомлення академічної спільноти вузу з цікавими та малодослідженими фактами, що висвітлюють місце України в просторі європейської науки та культури.     В процесі роботи семінару були заслухані доповіді, що розкривали маловідомі сторінки історії та культури України, а також було обговорено коло гуманітарних, соціально-економічних та юридичних питань, які стоять перед української державою, від вирішення яких залежить успішність її інтеграції в європейський простір. Активну участь у роботі семінару прийняли курсанти 2 курсу Кондратенко Н. та Николишин В., курсантка 1 курсу  Кичан О. та студент 1 курсу Тишкевич О.