Міжкафедральний науково-практичний семінар: «Акмеологічний та психологічний підходи до проблеми професійного розвитку у процесі викладання навчальних дисциплін»
Міжкафедральний науково-практичний семінар: «Акмеологічний та психологічний підходи до проблеми професійного розвитку у процесі викладання навчальних дисциплін»

15 грудня відбувся міжкафедральний науково-практичний семінар: «Акмеологічний та психологічний підходи до проблеми професійного розвитку у процесі викладання навчальних дисциплін», організаторами якого виступили кафедри психології та фізичної підготовки.

Захід відбувався у залі засідань Академії Державної пенітенціарної служби за участю науково-педагогічних працівників, а саме: начальника кафедри іноземних мов та ділової української мови Борисенко І.В., начальника кафедри тактико-спеціальної підготовки Шамрука О.П., кандидата педагогічних наук, професора, завідувача кафедри соціальної роботи Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, дійсного члена Української Академії акмеологічних наук Завацької Людмили Миколаївни.

До головування на науково-практичному семінарі було запрошено начальника науково-дослідного центру з питань діяльності органів та установ ДПтС України, кандидата технічних наук Аніщенко Вікторію Олександрівну.

Завданнями семінару, які були досягнуті в ході обговорення, стало поглиблення фахових знань учасників семінару щодо основних акмеологічних та психологічних концепцій, методів, загальних і окремих закономірностей досягнення професійного акме викладачами ВНЗ у процесі викладання навчальних дисциплін; дослідження акмеологічних моделей вершинного і кризового розвитку особи і суспільства на основі реалізації природних (фізичних), психічних, акмеологічних потенціалів людини; аналіз досягнення акме-вершин у професійній діяльності викладачів на основі історичного аналізу дослідження минулого, сьогодення, майбутнього акмерозвитку; випрацювання прикладних акмеологічних принципів і їх практичне впровадження у процес, вдосконалення педагогів у професійній і соціальній діяльності; сприяння налагодженню та підтримка наукової взаємодії між науково-педагогічними працівниками Академії та фахівцями з даного напрямку досліджень інших вищих навчальних закладів.

Цікаві доповіді та жваве обговорення лише констатували актуальність та перспективність досліджень даної теми міжкафедрального науково-практичного семінару. Спільним висновком зустрічі стало рішення про проведення в майбутньому науково практичної конференції за даною тематикою.

Щиро дякуємо колегам за участь у семінарі. Бажаємо подальших творчих та наукових звершень!

Кафедра психології
Кафедра фізичної підготовки