Медіація – метод мирного вирішення конфліктів

Інтерактивна вправа «Медіація – метод мирного вирішення конфліктів» для магістрів першого року навчання спеціальності «Правоохоронна діяльність» відбулася 19 жовтня в рамках вивчення теми «Правова аксіологія. Ціннісні основи права» з дисципліни «Філософія права». Провела вправу Наталія Доній – професор кафедри економіки та соціальних дисциплін. Захід мав на меті допомогти здобувачам освіти синтезувати знання щодо основних правових цінностей: справедливість, рівність, гідність, свобода, відповідальність, проаналізувати й вирішити кейс щодо конфлікту між громадськістю та правоохоронними органами.

Медіація – це процес, коли третя особа допомагає владнати суперечку (конфлікт) між двома сторонами. Медіація дозволяє учасникам суперечки проговорити своє ставлення до конфлікту, розібрати його причини, досягти згоди за посередництва спеціаліста з медіації. Медіатори не є суддями чи арбітрами, їхня роль – допомогти кожній стороні зрозуміти позицію іншої, розглянути можливі рішення, сприяти досягненню згоди між сторонами.

Завдяки участі в інтерактивній вправі магістри відшліфовували навички активного слухання та комунікування, формулювання та озвучування запитань, вміння оформлювати прохання щодо роз’яснень, намагалися дотримуватися  цінностей права, демонстрували повагу до опонентів та інших учасників вправи, у підсумку мали обрати найкращий можливий результат на шляху врегулювання конфлікту.