Малишенко Євген Леонідович

доцент кафедри, кандидат юридичних наук

ORCID: 0000-0003-2350-3869

Біографічна довідка

В 2002 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України (м.Київ), за спеціальністю «Правознавство».

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

З 2002 по 2019 роки на різних посадах проходив службу в правоохоронних органах Міністрества внутрішніх справ України.

Наукові інтереси: проблемні питання проведення негласних слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування.

Фахові наукові статті у виданнях, які індексуються  у науково метричнихбазах Scopus і Web of science core collection.

  1. Nataliia Khatniuk, Liudmila Olefir, Sergey Ivashko, Ievgen Malyshenko, Nelli Pobiianska. Legal aspects of the problems in the area of denouncement of international treaties. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 2020. Volume 23, Issue 3. P. 1–6.

Статті у наукових фахових виданнях:

  1. Степанов В. О., Малишенко Є. Л. Окремі аспекти правового регулювання оперативно-розшукової протидії правопорушенням у сфері трубопровідного транспорту. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 3. С. 341–344.

Участь у конференціях:

  1. Малишенко Є.Л., Хомічук Р.М. Проблемні питання проведення оперативно-розшукової діяльності під час розкриття злочинів за «гарячими слідами». Кримінально-виконавча система України та її роль у розбудові правової і соціальної держави: матеріали VІI заочної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 12 березня 2021р.) / гол. ред. О.М. Тогочинський; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С.106-110.
  2. Малишенко Є.Л., Степанов В.О. Стан наукової розробленості проблем протидії розкраданню нафто- і газопродуктів з магістральних нафтопродуктопроводів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2020. № 44. С 149–152.
  3. Малишенко Є.Л., Лісовицька Г.В. Деякі проблеми у контексті дослідження шкоди у кримінальному провадженні щодо захисту прав потерпілого. Шості Таврійські юридичні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 5-6 лютого 2021 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2021. С.106-109.
  4. Малишенко Є.Л., Лісовицька Г.В. Історія становлення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням в Україні. Шості Таврійські юридичні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 5-6 лютого 2021 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2021. С.106-109.